Fotogalerie

Prohlédněte si, jak to u nás vypadá

Podmínky ochrany osobních údajů

Penzion a Restaurace "U Kocoura"

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  • 1.1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:
    Firma: Penzion a Restaurace "U Kocoura"
    Pavel a Alžbeta Rybičkovi
    Vašátkova 26, Solnice 517 01
    IČ: 45589232
    DIČ: CZ505925169

    (dále jen „správce“).
  • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
    Adresa: Vašátkova 26, Solnice 517 01
    Email: kocour.solnice@atlas.cz
    Telefon: +420 737 162 928
  • 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • 1.4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • 1.5. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění poptávkového formuláře.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • 2.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
    • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
    • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • 2.2. Účelem zpracování osobních údajů je
    • zpracování vaší poptávky nebo zodpovězení vašeho dotazu po vyplnění poptávkového formuláře
    • vedení účetnictví
  • 2.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
  • 2.4. V případě použití kontaktních formulářů (poptávkový formulář, formulář v kontaktech), budou data z toho formuláře použity výlučně za účelem zodpovězení vašeho dotazu a následně budou smazány. Nebudou použity pro zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, pokud jste k tomu nedali souhlas.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • 3.1. Správce uchovává osobní údaje
    • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
    • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • 3.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • 4.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Ing. Aleš Přibyl (správce serverů), firma Netio Solutions s.r.o. (provozovatel datového centra a poskytovatel virtuálních serverů), společnost Google (analytický nástroj Google Analytics).

5. COOKIE

  • 5.1. V případe cookies správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
    Typ Název Účel Expirace
    Statistické _ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel využívá webovou stránku Session
    Statistické _gat Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlost zadávání požadavků Session
    Statistické _gid Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel využívá webovou stránku Session
    Nutné CookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies 365 dní
    Google maps NID Klíč google maps 6 měsíců
    Statistické _utma Shromažďuje data, odkud uživatel pochází, jaké zařízení bylo použito, na jaký odkaz bylo kliknuto (Google Analytics) 2 roky
    Statistické _utmb Registruje časové razítko Session
    Statistické _utmz Shromažďuje data, odkud uživatel pochází, jaké zařízení bylo použito, na jaký odkaz bylo kliknuto (Google Analytics) 6 měsíců
    Nutné PHPSESSID Zachovává stav uživatel při požadavcích na stránky Session

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  • 6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • 6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu kocour.solnice@atlas.cz.
  • 6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • 6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • 7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • 7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména kódové zabezpečení, antivir, hesla, šifrování, zálohy, https šifrování webu.
  • 7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • 8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • 8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • 8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Pavel a Alžbeta Rybičkovi